دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
width=482
اخبار
امضاي تفاهم‌نامه همكاري استانداري اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامي
..........................................................................................................................................................................................................
جلسه با شركت ذوب آهن اصفهان
..........................................................................................................................................................................................................
جلسه با شركت هاي صنايع غذايي اصفهان
..........................................................................................................................................................................................................
بازديد اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) از ذوب آهن اصفهان
..........................................................................................................................................................................................................
كارگاه آموزشي شناسايي نيازهاي فناورانه شركت شهرك هاي صنعتي
..........................................................................................................................................................................................................
نشت مشترك مسئولين و اعضاي منتخب هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با مسئولين حوزه آموزش شركت ذوب آهن
..........................................................................................................................................................................................................
لینک ها
width=134
width=134
width=134
width=134
width=134
width=134
width=134
width=134
آدرس:اصفهان - خیابان جی شرقی - خیابان ارغوانیه - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) - دفتر ارتباط با صنعت تلفن: ۳۵۰۰۲۵۶۰ - ۰۳۱
Powered by DorsaPortal