جلسه با شركت هاي صنايع غذايي اصفهان در تاريخ 23 تيرماه 1397 در محل سالن جنبي اميركبير دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) برگزار گرديد. موضوع بحث در خصوص تعامل با دانشگاه و همكاري بيشتر با پذيرش دانشجويان كارآموز و بررسي موانع و چالش هاي پيش روي صنايع غذايي استان بود.
 
 
 
 
 
 
لینک ها
width=134
width=134
width=134
width=134
width=134
width=134
width=134
width=134
آدرس:اصفهان - خیابان جی شرقی - خیابان ارغوانیه - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) - دفتر ارتباط با صنعت تلفن: ۳۵۰۰۲۵۶۰ - ۰۳۱
Powered by DorsaPortal