شرح وظايف دفتر ارتباط با صنعت:
1- برنامه ريزي و هماهنگي جهت انجام بازديدهاي علمي و تحقيقاتي دوره اي اعضاء هيئت علمي، كارشناسان و دانشجويان از مراكز فني و صنعتي كشور
2- برنامه ريزي جهت برگزاري سمينار، مجامع و نمايشگاههاي علمي و فني با همكاري صنايع و واحدهاي دانشگاهي
3- ايجاد زمينه تبادل اطلاعات علمي و فني بين دانشگاه و واحدهاي صنعتي اعم از كتاب، نشريه و...
4- بررسي مشكلات خاص بخش صنعت و ارائه طرحها و پروژه هاي كاربردي جهت رفع آن و ارسال گزارش به حوزه مشكلات پژوهشي
5- برنامه ريزي لازم جهت اخذ بورسيه و فرصت هاي مطالعاتي از واحدهاي صنعتي و توليدي جهت اعضاء هيئت علمي و كارشناسان
6- هماهنگي و ارتباط مستمر با دفاتر ارتباط با صنعت ساير و احدهاي دانشگاهي و نيز سازمان مركزي
7- برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي با مراكز واحدهاي صنعتي جهت تامين نيروي انساني متخصص مورد نياز
8- شناسايي و ارزيابي دقيق واحدها و مراكز صنعتي و تماس مستمر با آنها جهت تخصيص سهميه و امكانات موجود براي اعزام كارآموزان
9- برنامه ريزي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت علمي كاربردي براي تامين نيروي متخصص مورد نياز صنعت و جامعه
10- عقد تفاهم نامه همكاري با مراكز مختلف جهت استفاده مطلوب از توانايي هاي دانشگاه براي اجراي طرحهاي تحقيقاتي و تبادل اسناد، مدارك و اعضاء هيئت علمي و استفاده از تجهيزات تحقيقاتي مشترك


                                     

 

لینک ها
width=134
width=134
width=134
width=134
width=134
width=134
width=134
width=134
آدرس:اصفهان - خیابان جی شرقی - خیابان ارغوانیه - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) - دفتر ارتباط با صنعت تلفن: ۳۵۰۰۲۵۶۰ - ۰۳۱
Powered by DorsaPortal