تفاهم نامه هاي يكسال اخير دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ( خوراسگان)

1.     اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان

2.     شركت برق منطقه اي اصفهان

3.     شهرداري اصفهان

4.     اداره كل زندانهاي استان اصفهان

5.     سازمان فني و حرفه اي استان اصفهان

6.     مركز مطالعات راهبردي ديپلماسي دفاعي

7.     موسسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاع ( دفتر منطقه اي نخبگان شهيد فهميده اصفهان)

8.     سازمان نظام دامپزشكي استان اصفهان

9.  سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور

10. اداره كل ميراٍث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان (همكاري علمي ،تحقيقاتي ، فرهنگي)

11. دفتر امور بانوان و خانواده استانداري اصفهان ( همكاري آموزشي، پژوهشي)

12.شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان

13.مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي اصفهان (همكاري آموزشي و پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه)

14.سازمان نظام مهندسي معدن استان اصفهان (همكاري هاي علمي، پژوهشي و آموزشي)

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
لینک ها
width=134
width=134
width=134
width=134
width=134
width=134
width=134
width=134
آدرس:اصفهان - خیابان جی شرقی - خیابان ارغوانیه - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) - دفتر ارتباط با صنعت تلفن: ۳۵۰۰۲۵۶۰ - ۰۳۱
Powered by DorsaPortal