دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
width=482
اخبار
نشت مشترك مسئولين و اعضاي منتخب هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با مسئولين حوزه آموزش شركت ذوب آهن
..........................................................................................................................................................................................................
لینک ها
width=134
width=134
width=134
width=134
width=134
width=134
width=134
width=134
آدرس:اصفهان - خیابان جی شرقی - خیابان ارغوانیه - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) - دفتر ارتباط با صنعت تلفن: ۳۵۰۰۲۵۶۰ - ۰۳۱
Powered by DorsaPortal